Het belang van creativiteit (en hoe je het bij jezelf aanwakkert)

In onze snel veranderende maatschappij staan ons de komende jaren flinke uitdagingen te wachten. Een van de vaardigheden die ons daarbij kan helpen, is creativiteit. Wat is het precies en hoe wakker je het creatieve vuurtje in jezelf aan? “Je moet het lef hebben dingen uit te proberen.”

Technologische ontwikkelingen die elkaar in rap tempo opvolgen. Klimaatveranderingen. Een enorme groei van de wereldbevolking. Onze maatschappij verandert sneller dan ooit. De komende decennia staat de mensheid voor grote uitdagingen. Met behulp van de zogenaamde 21st century skills, een verzameling competenties, waaronder kritisch denken en mediawijsheid, kunnen we die uitdagingen het hoofd bieden. Misschien wel de meest belangrijke vaardigheid van deze skills: creatief denken.

De onlangs overleden auteur Sir Ken Robinson was internationaal expert en voorvechter van creativiteit en innovatie in het onderwijs en het bedrijfsleven. ln zijn boek Buiten de lijntjes legt hij uit: “Alle organisaties concurreren in een wereld waarin het vermogen om te innoveren en aan te passen geen luxe is: het is een noodzaak.” Hij haalt een studie aan uit 2010, Capitalizing on complexity. Leiders in het bedrijfsleven en openbare sectoren, schrijft hij, zijn het erover eens dat de wereld toeneemt in complexiteit en dat hun ondernemingen daar niet effectief genoeg op in kunnen spelen. Creativiteit wordt daarmee dé belangrijkste kwaliteit die leiders moeten hebben.

Lees het hele artikel op Evajinek.nl 

Foto: Bruce Mars, Unsplash